Op de rand van een faillissement? De WHOA biedt hierbij uitkomst!

Veel ondernemingen hebben nu door de coronapandemie problemen met het uitvoeren van hun bedrijfsvoering. Hierdoor is de verwachting dat veel ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en zelfs met een dreigend faillissement.

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Hierdoor is er de mogelijkheid om zonder instemming van alle schuldeisers een akkoord op een schuldenregeling te krijgen. Hierdoor is er ruimschoots de kans om een faillissement te voorkomen.

De WHOA is er om bedrijven die failliet dreigen te gaan te helpen door de schulden te reorganiseren en te saneren. Hierdoor hebben deze bedrijven de kans om te blijven voortbestaan. Zelfs voor bedrijven die geen overlevingskansen meer hebben kunnen gebruik maken van de WHOA omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen met hun onderneming. Een liquidatie of turbo liquidatie is dan niet meer nodig.

Om dit traject goed voorbereid aan te vangen kunt u Erik Visser inschakelen.

Samen met u zal hij de benodigde werkzaamheden verzorgen om de voorbereiding van dit akkoord te deponeren bij de betreffende rechtbank. Zodra deze verklaring bij de rechtbank is geaccepteerd zullen wij gezamenlijk met u alles in het werk stellen om het akkoord tot stand te brengen.

Erik nodigt u graag uit voor een WHOA-adviesgesprek. Zo’n gesprek duurt circa 1,5 uur en kost 100,– euro ex. BTW.

Waarom een WHOA:
 • Als een onderneming nu of in de toekomst zijn schulden niet meer kan betalen.
 • Het akkoord heeft als doel:

-Het afwenden van een mogelijk faillissement van de onderneming, die na een eventuele herstructurering weer (financieel) gezond is.

-Het beëindigen van de onderneming die geen overlevingskansen meer heeft. Door een akkoord voor de schuldeisers wordt een beter resultaat gehaald dan   met een faillissement.

 • Er zal een herstructureringsplan moeten worden gemaakt waarin duidelijk een haalbaar en uitgewerkt akkoord moet worden opgesteld.
 • Het akkoord moet wel tot een beter voorstel zijn dan een mogelijk faillissement. Oftewel schuldeisers mogen niet in een nadeligere positie komen dan bij een faillissement.

Voordelen van een WHOA:

 • Bij een aanvraag van een faillissement door een schuldeiser dan kan je de rechtbank verzoeken geen faillissement aan te vragen en binnen de door de rechtbank gestelde tijd met een plan van aanpak komen.
 • Er kan een afkoelingsperiode worden ingeroepen waardoor er geen druk meer is van de schuldeisers.
 • Alle contracten kunnen worden opgezegd (Bv huur, leasing etc.) of er kan onderhandeld worden over betere condities.
 • Door de rechtbank kunnen alle schuldeisers (bv bank, belastingen en crediteuren) gedwongen worden om mee te werken aan het plan om de schulden te saneren.

Graag ontvang ik vrijblijvend meer informatie over uw diensten

=

Er zijn drie mogelijke rechtsuitspraken bij een faillissement.

 1. Het faillissement wordt afgekeurd. De onderneming kan volgens de rechter worden voortgezet.
 2. Het faillissement wordt toegewezen en uitgevoerd met een schuldsanering. U kunt nog (gedeeltelijk) voldoen aan uw financiële verplichtingen. Tijdens de schuldsanering zal als eerste de Belastingdienst, UWV en bank betaald worden gevolgd door nutsvoorzieningen en sluitend door de overige schuldeisers.
 3. Het faillissement wordt uitgesproken en u wordt failliet verklaard. U kunt in geen enkel geval meer voldoen aan uw financiële verplichtingen. Een curator wordt aan u toegewezen om de failliete inboedel af te handelen.

Er worden gemiddeld meer dan 300 keer per maand het faillissementen uitgesproken. Nog veel vaker wordt er een faillissementsaanvraag gedaan die nog voor de uitspraak wordt opgelost door bijvoorbeeld een crediteuren akkoord. Veel faillissementsaanvragen kunnen door Interim-MKB nog voor de rechtsuitspraken ten goede gekeerd worden.

Wanneer wordt er een faillissement aangevraagd?

Een faillissement wordt aangevraagd wanneer er sprake is van onvermogen om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. Wanneer er twee of meer schuldeisers zijn, met ieder meer dan twee vorderingen, kan er door hen via een advocaat faillissement aangevraagd worden. Bij het in geding zijn van de openbare orde, kan het Openbaar Ministerie een faillissement aanvragen. In geval van Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan er ook een faillissement aangevraagd worden. Een faillissement kan aangevraagd worden voor een privépersoon met eenmanszaak, VOF of maatschap. Voor een BV geldt dat deze ook failliet verklaard kan worden, echter het faillissement wordt niet aangevraagd voor de eigenaar of bestuurder. Enkel bij financieel wanbeleid is een faillissement van de eigenaar of bestuurder wel mogelijk.

Wanneer kan Interim MKB je o.a. helpen:

 • Weer een brief van een deurwaarder ontvangen

 • Er is wederom loonbeslag gelegd

 • Heb je een factuur ontvangen die je echt niet meer kunt betalen

 • Je hebt achterstanden bij de belastingdienst

 • Leveranciers willen niet meer leveren

 • Je hebt zelf al tijden geen salaris of managementvergoeding meer ontvangen

 • Er zijn zelfs in je privé omgeving zorgen om de rekeningen te kunnen betalen

Zet de eerste stap die daadwerkelijk tot een oplossing leidt en wacht niet langer. Neem vandaag nog contact met ons op, Schulden saneren is immers wat wij vaak doen en heel erg goed in zijn. We nodigen je dan, het liefst dezelfde dag/week nog, uit voor een vrijblijvend gesprek. Dit gesprek is helemaal gratis en geeft je dus niet nog meer kosten die je wellicht niet eens meer kunt betalen.

Tijdens het eerste gesprek op ons kantoor in Amersfoort maak je kennis met de specialisten van Interim MKB.

Samen kijken wij naar de situatie binnen je bedrijf, inventariseren de, eventuele, problemen dan wel niet uitdagingen en bespreken heel concreet de mogelijkheden die Interim MKB kan bieden. 

Schuldsanering - Interim MKB

1 Als je met ons aan de slag wilt gaan maken we via een specifieke methode afspraken met je schuldeisers. Want de banken, belastingdienst en je leveranciers begrijpen vaak dat er liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan in een bedrijf. Het feit dat je uit eigen wil met een professional orde op zaken wilt stellen, creëert goodwill.

2 We maken afspraken die werkbaar zijn en die de schuldeisers laat zien dat je bereid bent om hard te werken en de problemen op te lossen. Door onze goede relatie met de belastingdienst, banken en deurwaarders is er vaak veel mogelijk wanneer er duidelijke afspraken gemaakt worden.

3 Mocht, om wat voor een reden van ook, sanering niet meer helpen en is een faillissement niet meer afwendbaar dan kan Interim MKB je ook daar bij ondersteunen. Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis. Er zit veel emotie bij jou als ondernemer. Dit kan dan botsen met de zakelijkheid van de rechtbank en de toegewezen curator. Toch is het zaak dit proces zo goed mogelijk af te sluiten zodat je ook weer verder kunt in de toekomst.

Omdat je zeker nu niet voor onverwachte kosten wilt komen te staan worden al onze afspraken van te voren duidelijk vast gelegd. Zo zijn er geen verrassingen en onverwachte kosten. Vaste werkzaamheden hebben een vast tarief.

Is er maatwerk nodig? Dan ontvang je eerst een offerte zodat je weet wat de kosten zijn en wat je van ons mag verwachten.

Wacht niet langer en neem contact op
met onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek.