Crisismanagement in het MKB is maatwerk, maar toch zijn er veel zaken die telkens terugkomen. Daarom volgen we een standaard werkwijze.

1We plannen zo snel mogelijk een eerste, vrijblijvende afspraak in. Tijdens dat gesprek willen we graag goed kennis maken, met jou als MKB-ondernemer en met jouw bedrijf. We bespreken de problemen, open en eerlijk.

2Kort na het gesprek sturen we een aanbieding voor onze begeleiding. In de offerte vatten we de problematiek samen en geven we de contouren van het stappenplan weer. We geven inzicht in onze kosten en de voorwaarden.

3Onmiddellijk na het akkoord volgt er een tweede afspraak. We maken een actielijst en spreken af welke administratieve en financiële zaken onze crisismanager terstond kan overnemen. De actielijst is een rode draad in het saneringsproces, het geeft een overzicht van afgewerkte en nog te behandelen actiepunten.

4We plannen afspraken met de bank, de belastingdienst en met alle leveranciers.

5En natuurlijk plannen we voortgangsafspraken in, bij voorkeur in het bedrijf.

Snel en doeltreffend optreden in crisissituaties

Interim MKB kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

We inventariseren de liquiditeitspositie (saldi van kas, bank en opeisbare leningen) en we nemen het beheer over van de crediteuren- en debiteurenportefeuille. Dat betekent ondermeer dat we de incasso van de openstaande rekeningen overnemen.

We sluiten betalingsregelingen af en sturen aan op de afkoop van schulden. Bij zo’n crediteurenakkoord houden we ons uiteraard aan de “Leidraad Invordering”.

In het geval van een faillissement met doorstart, richten we een nieuwe vennootschap op – al dan niet onder Interim MKB zelf – zodat je als ondernemer direct aan het werk kunt in de nieuwe rechtspersoon. Interim MKB wikkelt de oude onderneming dan voor je af. Zo’n doorstart wordt vaak met een pre-pack regeling uitgevoerd (een korte procedure zonder publicatie van het faillissement).

Als het nodig is, voeren we een kostensanering door in je bedrijf. We kijken kritisch naar de energiekosten, telefoonkosten, inkoopkosten, maar zeker ook naar de loon- en personeelskosten. Waar mogelijk breken we bestaande overeenkomsten open om betere tarieven uit te onderhandelen. En natuurlijk kijken we ook met een frisse blik naar de marktpositie. Samen met jou overwegen we de mogelijkheden en voeren we veranderingen door.

Interim MKB – Wij denken in oplossingen

Wacht niet langer en neem contact op
met onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek.