Schuldsanering

Verkeert uw onderneming in financiële problemen? Juist dan bent u bij ons aan het goede adres!

Zo kunnen wij met u meedenken over de mogelijkheden om een faillissement af te wenden, bijvoorbeeld door middel van een herstructurering of herfinanciering. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij een doorstart of activatransactie, al dan niet vanuit faillissement.

Door onze rijke ervaring bij schuldsaneringen en faillissementen hebben wij ruimschoots kennis in huis over alle facetten van een faillissement, herstructurering, doorstart etc. Alles wat ondernemen weer leuk maakt.

Wij adviseren en begeleiden onder andere op de volgende gebieden:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Benadeling van schuldeisers en het treffen van betalingsregelingen
 • Zekerheidsrechten zoals pandrecht, hypotheekrecht en eigendomsvoorbehoud
 • Aanvragen pre-pack, surseance van betaling of faillissement
 • Discussies of onderhandelingen met curatoren of bewindvoerders
 • Verrekening in faillissement
 • Doorstart
 • Activa- en passivatransacties
 • Begeleiden van ondernemingen in zwaar weer
 • Herstructureringen en reorganisaties
 • Opstellen en beoordelen insolventieclausules in contracten
 • (Dwang)akkoorden

Bel of e-mail ons voor een gratis kennismaking en hoort direct wat wij voor u kunnen doen:

033 8200383                       info@interim-mkb.nl

Graag ontvang ik vrijblijvend meer informatie over uw diensten

=

Er zijn drie mogelijke rechtsuitspraken bij een faillissement.

 1. Het faillissement wordt afgekeurd. De onderneming kan volgens de rechter worden voortgezet.
 2. Het faillissement wordt toegewezen en uitgevoerd met een schuldsanering. U kunt nog (gedeeltelijk) voldoen aan uw financiële verplichtingen. Tijdens de schuldsanering zal als eerste de Belastingdienst, UWV en bank betaald worden gevolgd door nutsvoorzieningen en sluitend door de overige schuldeisers.
 3. Het faillissement wordt uitgesproken en u wordt failliet verklaard. U kunt in geen enkel geval meer voldoen aan uw financiële verplichtingen. Een curator wordt aan u toegewezen om de failliete inboedel af te handelen.

Er worden gemiddeld meer dan 300 keer per maand het faillissementen uitgesproken. Nog veel vaker wordt er een faillissementsaanvraag gedaan die nog voor de uitspraak wordt opgelost door bijvoorbeeld een crediteuren akkoord. Veel faillissementsaanvragen kunnen door Interim-MKB nog voor de rechtsuitspraken ten goede gekeerd worden.

Wanneer wordt er een faillissement aangevraagd?

Een faillissement wordt aangevraagd wanneer er sprake is van onvermogen om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. Wanneer er twee of meer schuldeisers zijn, met ieder meer dan twee vorderingen, kan er door hen via een advocaat faillissement aangevraagd worden. Bij het in geding zijn van de openbare orde, kan het Openbaar Ministerie een faillissement aanvragen. In geval van Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan er ook een faillissement aangevraagd worden. Een faillissement kan aangevraagd worden voor een privépersoon met eenmanszaak, VOF of maatschap. Voor een BV geldt dat deze ook failliet verklaard kan worden, echter het faillissement wordt niet aangevraagd voor de eigenaar of bestuurder. Enkel bij financieel wanbeleid is een faillissement van de eigenaar of bestuurder wel mogelijk.

Wanneer kan Interim MKB je o.a. helpen:

 • Weer een brief van een deurwaarder ontvangen

 • Er is wederom loonbeslag gelegd

 • Heb je een factuur ontvangen die je echt niet meer kunt betalen

 • Je hebt achterstanden bij de belastingdienst

 • Leveranciers willen niet meer leveren

 • Je hebt zelf al tijden geen salaris of managementvergoeding meer ontvangen

 • Er zijn zelfs in je privé omgeving zorgen om de rekeningen te kunnen betalen

Zet de eerste stap die daadwerkelijk tot een oplossing leidt en wacht niet langer. Neem vandaag nog contact met ons op, Schulden saneren is immers wat wij vaak doen en heel erg goed in zijn. We nodigen je dan, het liefst dezelfde dag/week nog, uit voor een vrijblijvend gesprek. Dit gesprek is helemaal gratis en geeft je dus niet nog meer kosten die je wellicht niet eens meer kunt betalen.

Tijdens het eerste gesprek op ons kantoor in Amersfoort maak je kennis met de specialisten van Interim MKB.

Samen kijken wij naar de situatie binnen je bedrijf, inventariseren de, eventuele, problemen dan wel niet uitdagingen en bespreken heel concreet de mogelijkheden die Interim MKB kan bieden. 

Schuldsanering - Interim MKB

1 Als je met ons aan de slag wilt gaan maken we via een specifieke methode afspraken met je schuldeisers. Want de banken, belastingdienst en je leveranciers begrijpen vaak dat er liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan in een bedrijf. Het feit dat je uit eigen wil met een professional orde op zaken wilt stellen, creëert goodwill.

2 We maken afspraken die werkbaar zijn en die de schuldeisers laat zien dat je bereid bent om hard te werken en de problemen op te lossen. Door onze goede relatie met de belastingdienst, banken en deurwaarders is er vaak veel mogelijk wanneer er duidelijke afspraken gemaakt worden.

3 Mocht, om wat voor een reden van ook, sanering niet meer helpen en is een faillissement niet meer afwendbaar dan kan Interim MKB je ook daar bij ondersteunen. Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis. Er zit veel emotie bij jou als ondernemer. Dit kan dan botsen met de zakelijkheid van de rechtbank en de toegewezen curator. Toch is het zaak dit proces zo goed mogelijk af te sluiten zodat je ook weer verder kunt in de toekomst.

Omdat je zeker nu niet voor onverwachte kosten wilt komen te staan worden al onze afspraken van te voren duidelijk vast gelegd. Zo zijn er geen verrassingen en onverwachte kosten. Vaste werkzaamheden hebben een vast tarief.

Is er maatwerk nodig? Dan ontvang je eerst een offerte zodat je weet wat de kosten zijn en wat je van ons mag verwachten.

Wacht niet langer en neem contact op
met onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek.