Quick Scan Start

Naam:
E-mail:
Telefoonnummer:
Heeft u de administratie op orde (niet langer dan 2 weken geleden dat u deze heeft bijgewerkt)?
Heeft u meer openstaande vorderingen dan uw gemiddelde maandelijkse omzet?
Overtreffen je schulden je vorderingen?
Zijn uw openstaande vorderingen van 60 dagen en ouder groter dan 50% van het totaal? Rekenvoorbeeld: als je totaal € 100.000,-- openstaande vordering hebt waarvan € 60.000,-- ouder dan 60 dagen is, dan vul je hier ‘JA’ in.
Is uw bedrijfspand huur of eigendom?
Zijn er achterstanden in betalingen inzake het bedrijfspand?
Heeft u een achterstand in loonbelasting?
Heeft u een achterstand in omzetbelasting?
Heeft u al aanzegging beslaglegging ontvangen van de belastingdienst?
Heeft u leningen bij familie en bekenden?
Heeft u achterstanden in de aflossing van eventuele leningen bij andere dan een bank Denk hierbij een investeringsmaatschappijen, crowdfund of andere instellingen dan een bank en/of famillie/bekenden.
Is er door een derde partij pandrecht gevestigd op debiteuren of goederen?
Is uw marge kostendekkend?
Heeft u nog vorderingen bij uw klanten?
Zijn de openstaande posten van uw debiteuren (vorderingen) hoger dan uw crediteuren (schulden)?

Druk op verzenden om uw antwoorden te versturen.