Last van schulden

Als de last van de schulden waaronder bank, crediteuren en belastingdienst te hoog wordt, moeten er directe maatregelen worden genomen voor de onderneming. Nu neemt u zelf het initiatief om aan de schuldeisers een voorstel te doen. De schuldeisers kunnen dan besluiten om eieren voor hun geld te kiezen, en genoegen te nemen met een gedeeltelijke betaling of een gespreide betaling in termijnen. Belangrijk is dat zo’n voorstel goed wordt onderbouwd. De schuldeisers moeten immers inzichtelijk krijgen waarom deze sanering word doorgevoerd in uw onderneming.

Interim MKB - © Feike Faase Fotografie

Hoe werkt een schuldsanering:

  • De schuldsanering wordt door een crisis specialist uitgevoerd
  • Direct komt er rust voor de ondernemer om zijn bedrijf voort te zetten.
  • De ondernemer kan zich weer bezig houden met de normale bedrijfsvoering en omzet maken zonder spanning van zijn financiën
  • Het belangrijkste is dat uw schulden betaald kunnen worden vanuit de prognose en daadwerkelijke omzet

Bij een faillissement worden de crediteuren pas betaald nadat de kosten van de curator zijn betaald, nadat de bank de hypotheekrechten heeft gebruikt en nadat de fiscus haar preferente positie heeft gebruikt om de vorderingen binnen te halen. Als die allemaal betaald zouden kunnen worden, blijft er in de praktijk niets meer over voor de gewone schuldeisers. De ervaring is dan ook dat de meeste crediteuren instemmen met een deel-betaling en blij zijn ‘om nog iets van de vordering binnen te halen’.
Een andere positieve overweging voor de schuldeiser kan zijn, dat hij door het meewerken aan een sanering, waardoor de ( gesaneerde ) onderneming blijft voortbestaan, ook zijn klant-afnemer behoudt. Ook een doorstart maken is altijd nog mogelijk. Dit vertel ik u graag in een nieuwe blog van Interim MKB.

Deel dit bericht!

Interim MKB – Wij denken in oplossingen

Wacht niet langer en neem contact op
met onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek.