033-8200383 • info@interim-mkb.nl

Faillissement dreiging. Hoe verder?

Wordt u binnenkort failliet verklaard door schuldeisers en u weet niet wat u moet doen? Interim-MKB heeft de oplossing voor u. Interim-MKB is o.a. gespecialiseerd in faillissementen. Wij kunnen bemiddelen tussen de belastingdienst, bank, personeel, leveranciers en uw klanten. Interim-MKB kan u adviseren en begeleiden in schuldsanering en faillissement om zo een failliet verklaring te voorkomen.

Bel Interim MKB voor een adviesgesprek

Komen de volgende problemen u bekend voor?
Neem contact op met Interim MKB.

• Faillissement?
• Schuldsanering?
• Failliet?
• Betalingsachterstand bij de Belastingdienst?
• Leveranciers die niet meer willen leveren?
• Marge vergroten?
• Administratie overhoop?
• Privé en zakelijk onoverzichtelijk?
• Krediet problemen?

Wacht niet langer en neem direct vrijblijvend contact met ons op!

=

Veel gestelde vragen

Wij helpen ondernemers uit financiële nood en voorkomen faillissement. Crisismanagement in het MKB is maatwerk, maar toch zijn er veel zaken die telkens terugkomen.

Het belangrijkste verschil tussen het faillissement en de Wsnp is dat de Wsnp ertoe kan leiden dat de schuldenaar een schone lei krijgt. Hiervoor moet de schuldenaar voldoen aan de verplichtingen en regels die gelden in de Wsnp. De schone lei houdt in dat de schuldeisers niet meer kunnen aankloppen bij de schuldenaar: de vorderingen die onder de werking van de Wsnp vallen, zijn na het verkrijgen van de schone lei niet meer afdwingbaar. Na een faillissement zijn alle schulden daarentegen wel nog afdwingbaar. De schuldenaar moet nog steeds betalen. Dat is alleen anders als het faillissement eindigt met een akkoord.

U vult het formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de rechtbank. (link: https://formulieren.rechtspraak.nl/formulier/ProcesreglementFaillissementen_002.aspx/Inleiding_002) 

U hoeft geen kosten voor de rechter, griffierechten, te betalen als u uw eigen faillissement, of dat van uw bedrijf aanvraagt. U betaalt wel griffierechten als u het faillissement van een ander aanvraagt. Daarnaast betaalt u de kosten van uw advocaat.

De procedure kan binnen 2 tot 3 maanden zijn afgerond.

Een schuldeiser (crediteur) is een persoon of onderneming die geld of een prestatie tegoed heeft van een andere persoon of onderneming.

Een schuldenaar (debiteur) is een persoon of onderneming die geld of een prestatie verschuldigd is aan een andere persoon of onderneming.

De curator probeert zo veel mogelijk opbrengsten te verkrijgen voor de schuldeisers. Hij maakt een overzicht van het vermogen van de schuldenaar, de vorderingen van de schuldeisers en de volgorde van uitbetaling na verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.

Een faillissement eindigt als de werkzaamheden van de curator ten einde zijn gekomen. Het is afhankelijk van de boedel op welke wijze een faillissement formeel wordt afgewikkeld. Daarnaast kan een faillissement eindigen door een akkoord dat door de schuldenaar wordt aangeboden.

Dat is een bijeenkomst waarvoor de curator alle schuldeisers uitnodigt. Tijdens deze vergadering wordt een definitieve lijst gemaakt met alle erkende vorderingen en de volgorde van betaling.

Ja, de curator kan dat aan de rechtbank vragen als er zo weinig bezittingen zijn dat geen uitkering aan de schuldeisers kan worden gedaan.

Een ingediend verzoek tot faillietverklaring is geen openbare informatie. Het is dus niet mogelijk om te achterhalen of er een faillissement is aangevraagd.

ondernemer. Maar schuldeisers kunnen dit ook doen. Bij schuldeisers moet je niet alleen denken aan de Belastingdienst, de bank of leveranciers, maar ook aan werknemers. Zij kunnen bij achterstallig loon namelijk via een advocaat het faillissement van hun werkgever aanvragen. Daarvoor zijn wel minstens twee schuldeisers nodig. Dit hoeven niet per se dezelfde soort schuldeisers te zijn. Het kan dus ook gaan om een werknemer en een leverancier.

Werknemers hoeven bij een faillissement niet met lege handen te staan. In bepaalde gevallen kunnen zij namelijk in aanmerking komen voor een uitkering wegens betalingsonmacht. Deze uitkering betaalt het UWV dan tijdelijk aan je werknemers. Zij kunnen daarmee alsnog hun vaste lasten betalen, totdat zij een eventuele WW-uitkering ontvangen. Om de uitkering wegens betalingsonmacht te ontvangen, moeten je werknemers met een formulier een aanvraag indienen. Dit wordt uitgedeeld tijdens een bijeenkomst van het UWV. Vier weken na de aanvraag krijgen zij te horen of zij de tijdelijke uitkering krijgen.

Bij een faillissement heeft de curator onder meer de mogelijkheid om arbeidscontracten te beëindigen. Van deze mogelijkheid zal hij gebruikmaken als er op langere termijn geen werk is voor je personeel. Als hij personeel wil ontslaan, heeft hij geen toestemming nodig van het UWV. Ook is hij niet gebonden aan de opzegverboden, zoals het verbod op ontslag in de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is. Tot een eventueel ontslag moet de werknemer wel blijven werken. De curator kan intussen kijken of een doorstart mogelijk is.

Werkwijze

Interim-MKB begeleid ZZP’ers, éénmanszaken en BV’s tot 150 werknemers. Wij starten een gratis intake gesprek met u waarin besproken wordt wat de mogelijkheden zijn voor uw onderneming. Wanneer wij met elkaar uw ondernemingskoers uitzetten om zo een faillissement te voorkomen, gaat onze crisis-specialist uw relaties contacten, ondertussen gaat onze afdeling financiën uw administratie doornemen om de relevante cijfers te kunnen tonen. Interim MKB kan indien gewenst zorgen voor interim management in uw onderneming om adequate beslissingen te nemen. Wanneer er weer rust in uw onderneming is, kunt u het stuur weer overnemen. Interim MKB  blijft voor u paraat.

Kosten

Wij rekenen een uiterst concurrerend uurtarief. Daarmee onderscheiden wij ons ten opzichte van alle dure adviseurs, consulenten of andere zogenaamde financiële goeroes. En oh ja, mede dankzij onze schuldsaneringen verdienen we bijna altijd onze eigen kosten dubbel en dwars voor u terug.

Wanneer wordt er een faillissement aangevraagd?

Een faillissement wordt aangevraagd wanneer er sprake is van onvermogen om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. Wanneer er twee of meer schuldeisers zijn, met ieder meer dan twee vorderingen, kan er door hen via een advocaat faillissement aangevraagd worden. Bij het in geding zijn van de openbare orde, kan het Openbaar Ministerie een faillissement aanvragen. In geval van Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan er ook een faillissement aangevraagd worden. Een faillissement kan aangevraagd worden voor een privé persoon met eenmanszaak, VOF of maatschap. Voor een BV geldt dat deze ook failliet verklaard kan worden, echter het faillissement wordt niet aangevraagd voor de eigenaar of bestuurder. Enkel bij financieel wanbeleid is een faillissement van de eigenaar of bestuurder wel mogelijk.

Er zijn drie mogelijke rechtsuitspraken bij een faillissement.

  1. het faillissement wordt afgekeurd. De onderneming kan volgens de rechter worden voortgezet.
  2. het faillissement wordt toegewezen en uitgevoerd met een schuldsanering. U kunt nog (gedeeltelijk) voldoen aan uw financiële verplichtingen. Tijdens de schuldsanering zal als eerste de Belastingdienst, UWV en bank betaald worden gevolgd door nuts voorzieningen en sluitend door de overige schuldeisers.
  3. Het faillissement wordt uitgesproken en u wordt failliet verklaard. U kunt in geen enkel geval meer voldoen aan uw financiële verplichtingen. Een curator wordt aan u toegewezen om de failliete inboedel af te handelen.

In 2018 werd er gemiddeld 298 keer per maand het faillissement uitgesproken. Nog veel vaker wordt er een faillissementsaanvraag gedaan die nog voor de uitspraak wordt opgelost door bijvoorbeeld een crediteuren akkoord. Veel faillissementsaanvragen kunnen door Interim-MKB nog voor de rechtsuitspraken ten goede gekeerd worden.